O Štôle

uvodŠtôla je malá podhorská obec vzdialená 3 km na juh od Vyšných Hágov. Niekde v jej strede, hneď pri lese nájdete náš Holiday House No. 35.

Prvýkrát sa Štôla spomína r.1330. Jej základom bol majer benediktínskeho kláštora, ktorý vznikol r.1314. Keď r.1436 vyhorel a mnísi odišli, získali majetok batizovskí Máriássyovci a dali opustené pozemky do opatery svojim poddaným.

Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu s chovom dobytka a drobnou domáckou výrobou drevených náradí a potrieb. V 18. storočí tu vyrábali limbové oleje. Časť obyvateľstva pracovala v lesoch a od polovice 19. storočia sa venovala službám turistickej verejnosti. Ako horskí vodcovia vynikli viacerí Rusnákovci a Rumanovci-Driečni.

V 30. rokoch 20. storočia nadobudla Štôla charakter tichého rodinného letoviska.

Štôlu pravidelne navštevoval známy český etnograf univerzitný profesor dr. Jozef Vydra (1884-1959), autor niekoľkých monografií o ľudovej kultúre na Slovensku. Roku 1929 si tu nechal postaviť drevený dom podľa ľudového vzoru.

Ďalším známym návštevníkom Štôly bol aj známy hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Frico Kafenda (1883 – 1963).

Dúfame, že aj Vy si Štôlu zamilujete a budete sa do nej radi vracať.

 
© 2004 Technická realizácia: Lee.sk